De Valuwe

Welkom in de Valuwe

Welkom op de website van de Valuwe, de eerste uitbreidingswijk van de gemeente Cuijk (Noordoost-Brabant) en vele jaren in de volksmond bekend als Kuuk-Noord.

De wijkraad heeft vanaf 1 juni 2019 de website vernieuwd en we zijn benieuwd wat u er van vindt. Wat vindt u goed en wat kan beter.

Mail uw reactie aan: 

voorzitter@devaluwe.nl

 

 

Wandelen Samen plezier hebben én tegelijkertijd lekker bewegen

 


Van de Gemeente 13-07-21

In de Regiment Stoottroepenstraat, de Jan Campertstraat, de Karel Doormanstraat, de Titus Brandsmastraat, de Professor van de Brinkstraat en de Anne Frankstraat wordt binnenkort het riool vervangen en een regenwaterriool aangelegd. Ook worden er kabels en leidingen vervangen. Daarna worden deze straten opnieuw ingericht. De voorbereidingen zijn afgerond en de geselecteerde aannemer Infrascoop zal het werk gaan uitvoeren. Met deze brief informeren wij u over de start en de aard van de werkzaamheden.

Zie memo

Van de Gemeente 8-9-21

Op verzoek van veel Cuijkenaren gaat het fietstunneltje bij de Karel Doormanstraat – onder  het spoor door – tijdens de herinrichting van dat gebied, toch zo veel mogelijk weer open. Door de planning en de werkzaamheden te wijzigen, kan het tunneltje vanaf 16 september weer open zijn. Alleen tijdens het asfalteren, waarschijnlijk ergens medio oktober, zal het tunneltje nog maximaal vijf dagen dicht gaan.

Zie memo


Speel spelletjes wanneer je wil!

Online spelletjesgroep Cuijk


Zingen mag weer!

Ons koor “50+ Vocals Cuijk” start weer op 19 augustus met zingen in de mfa de Valuwe van 10:00 t/m 12:00 uur
Nieuwe leden zijn van harte welkom!

 


Hondenpoep staat bij de bewoners van de Valuwe bovenaan de lijst van ergernissen.

Niet zo verwonderlijk, want wat is er irritanter dan in de hondenpoep trappen. Op heel veel plaatsen, zoals grasveldjes langs de voetpaden, parken en speelplekken en langs de groenvoorzieningen bij de scholen zie je hondenpoep liggen. Regelmatig komen kinderen thuis met hondenpoep onder de schoenen.

Ziet een handhaver een overtreding dan kan de hondenbezitter een hufterboete krijgen. Ook in Cuijk is de hondenbezitter verplicht een opruimzakje bij zich te hebben. 

Hondenpoep is geen probleem van de hond maar van de hondenbezitter. Deze is er verantwoordelijk voor dat de hond geen overlast veroorzaakt en het is geen taak van de gemeente om de hondenpoep op te ruimen.

Gemeentebeleid overlast hondepoep

De mooiste wijk van Nederland’, luidde het doel van de revitalisering: een overmoedige, maar juiste weergave van de ambities van het project. Het wordt gedragen door de drie mede-eigenaren van de Valuwe: de gemeente Cuijk, woningcorporatie Mooiland Maasland en natuurlijk de wijkbewoners zelf (‘vertegenwoordigd’ door de wijkraad).

Ook het doel van deze website is ambitieus: het streven is in de loop van de tijd een zo volledig mogelijke site te bouwen. Dit houdt niet alleen in dat steeds nieuwe stukken aan de site zullen worden toegevoegd, maar ook dat al geplaatste stukken aangepast of aangevuld zullen worden vanwege nieuwe ontwikkelingen óf vanwege materiaal uit het verleden dat boven water komt. In die zin is de site natuurlijk nooit echt af. Maar uiteindelijk moet hier ieder die wil, alle informatie kunnen vinden over de Valuwe, in verleden en heden, in woord, beeld én geluid.

Veel lees- en kijkplezier.