De Valuwe

Welkom in de Valuwe

Welkom op de website van de Valuwe, de eerste uitbreidingswijk van de gemeente Cuijk (Noordoost-Brabant) en vele jaren in de volksmond bekend als Kuuk-Noord.

De wijkraad heeft vanaf 1 juni 2019 de website vernieuwd en we zijn benieuwd wat u er van vindt. Wat vindt u goed en wat kan beter.

Mail uw reactie aan: 

voorzitter@devaluwe.nl

 

 

Wandelen Samen plezier hebben én tegelijkertijd lekker bewegenOmmetje Valuwe

Om het ommetje Valuwe nog leuker te maken, hebben we natuur- en beweegopdrachten bedacht bij elke groene- of speelplek op de route. Je kunt ervoor kiezen om er een paar te doen, of allemaaal!

Download hier de route


Speel spelletjes wanneer je wil!

Online spelletjesgroep Cuijk

 


Wijziging meldingssysteem openbare ruimte gemeente Land van Cuijk

Gemeente Land van Cuijk gebruikt voor het melden van gebreken in de openbare ruimte en aanbieden van het huishoudelijk afval voortaan de MijnGemeente App.

U kent die momenten vast wel: u constateert ergens in uw gemeente achterstallig groenonderhoud; of zwerfafval; of een gat in de weg; of een losliggende stoeptegel; het huisvuil is niet opgehaald. Tot nu toe konden inwoners van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis dit soort gebreken (maar ook geluids- of stankoverlast, overlast van ongedierte etc.) behalve telefonisch ook melden via Fixi respectievelijk Verbeterjebuurt. Om deze meldingen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk eenduidig te kunnen verwerken en verhelpen, gebruikt de gemeente vanaf 1 januari 2022 een nieuwe App: “MijnGemeente App”


Hondenpoep staat bij de bewoners van de Valuwe bovenaan de lijst van ergernissen.

Niet zo verwonderlijk, want wat is er irritanter dan in de hondenpoep trappen. Op heel veel plaatsen, zoals grasveldjes langs de voetpaden, parken en speelplekken en langs de groenvoorzieningen bij de scholen zie je hondenpoep liggen. Regelmatig komen kinderen thuis met hondenpoep onder de schoenen.

Ziet een handhaver een overtreding dan kan de hondenbezitter een hufterboete krijgen. Ook in Cuijk is de hondenbezitter verplicht een opruimzakje bij zich te hebben. 

Hondenpoep is geen probleem van de hond maar van de hondenbezitter. Deze is er verantwoordelijk voor dat de hond geen overlast veroorzaakt en het is geen taak van de gemeente om de hondenpoep op te ruimen.

Gemeentebeleid overlast hondepoep

De mooiste wijk van Nederland’, luidde het doel van de revitalisering: een overmoedige, maar juiste weergave van de ambities van het project. Het wordt gedragen door de drie mede-eigenaren van de Valuwe: de gemeente Cuijk, woningcorporatie Mooiland Maasland en natuurlijk de wijkbewoners zelf (‘vertegenwoordigd’ door de wijkraad).

Ook het doel van deze website is ambitieus: het streven is in de loop van de tijd een zo volledig mogelijke site te bouwen. Dit houdt niet alleen in dat steeds nieuwe stukken aan de site zullen worden toegevoegd, maar ook dat al geplaatste stukken aangepast of aangevuld zullen worden vanwege nieuwe ontwikkelingen óf vanwege materiaal uit het verleden dat boven water komt. In die zin is de site natuurlijk nooit echt af. Maar uiteindelijk moet hier ieder die wil, alle informatie kunnen vinden over de Valuwe, in verleden en heden, in woord, beeld én geluid.

Veel lees- en kijkplezier.