De Valuwe

Welkom in de Valuwe

Welkom op de website van de Valuwe, de eerste uitbreidingswijk van de gemeente Cuijk (Noordoost-Brabant) en vele jaren in de volksmond bekend als Kuuk-Noord.

De wijkraad heeft vanaf 1 juni 2019 de website vernieuwd en we zijn benieuwd wat u er van vindt. Wat vindt u goed en wat kan beter.

Mail uw reactie aan: 

voorzitter@devaluwe.nl

 

Wandelen Samen plezier hebben én tegelijkertijd lekker bewegen


 

 

Informatiebijeenkomst over aftrek zorgkosten bij belastingaangifte

 

Op dinsdagavond 22 maart 2022 organiseert Mantelzorg- & Vrijwilligersplein (onderdeel van Sociom) een online informatiebijeenkomst over de aftrek van zorgkosten bij belastingaangifte.

Als je veel zorgkosten hebt, mag je bepaalde kosten namelijk aftrekken in de aangifte. Het gaat om specifieke zorgkosten die onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn.

Dit kan zorgen voor financieel voordeel.

 

Een aangifte is altijd persoonsgebonden.
De enige kosten die je af kunt trekken en die niet voor jezelf zijn, zijn vervoerskosten voor ziekenvervoer.
Ook daarvoor gelden voorwaarden. Vooral bij een laag inkomen is de kans op aftrekbare zorgkosten groot.
Daniëlle van Dijck, sociaal werker en sociaal raadsvrouw bij Sociom, zal deze avond voorlichting geven over hoe deze aangifte juist gedaan kan worden. 
 
De bijeenkomst vindt online plaats via Microsoft Teams, van 19.30 tot 21.30 uur.
Deelnemers ontvangen een link en instructie. De bijeenkomst wordt ook opgenomen, zodat deze later nog teruggekeken kan worden.
Aanmelden kan gratis tot 15 maart 2022 via www.mvplein.nl of neem contact op met Mantelzorg- & Vrijwilligersplein via 0485-700500 of mvplein@sociom.nl .

folder


Informatie over de aanstaande werkzaamheden in het Valuwepark.

Het park krijgt haar definitieve inrichting.

In samenwerking met de werkgroep van bewoners en de wijkraad is in 2019- 2020 het ontwerp van het park tot stand gekomen. Nadat eerst de paden en het groen zijn aangebracht volgt nu de overige inrichting. Wat kunt u verwachten? Er komen o.a. een jeu de boulesbaan, bewegingstoestellen voor ouderen, een kabelbaan, een amfitheater, bootcamp-toestellen, een water- zandspeelplek en divers meubilair zoals bankjes en afvalbakken.


Ommetje Valuwe

 

Om het ommetje Valuwe nog leuker te maken, hebben we natuur- en beweegopdrachten bedacht bij elke groene- of speelplek op de route.

Je kunt ervoor kiezen om er een paar te doen, of allemaaal!

 

Download hier de route


Speel spelletjes wanneer je wil!

Online spelletjesgroep Cuijk

 

 


Nu kunnen dorps-wijkgenoten reageren op het KernenCV…

 

Zie: ons.landvancuijk.nl (het platform) om kennis te nemen van het KernenCV. 

Op dit platform krijgen bezoekers middels een online formulier GEDURENDE VIER WEKEN de gelegenheid om gericht te reageren op het KernenCV.

Deze reacties komen bij de gemeente binnen en worden na een maand (als alles binnen is) doorgestuurd naar jou (als penvoerder).

Het is dan aan het Bouwteam om de reacties onderling te bespreken en vervolgens te verwerken.

Je kunt de verwerkte reacties weer doorsturen naar de gemeente zoals je dat eerder hebt gedaan met het eerste en tweede verslag.

Wij zullen deze reacties dan meenemen in het definitieve KernenCV.

Download het CV van de Valuwe. 


 

Wijziging meldingssysteem openbare ruimte gemeente Land van Cuijk

Gemeente Land van Cuijk gebruikt

voor het melden van gebreken in de openbare ruimte en aanbieden van het huishoudelijk afval voortaan de MijnGemeente App.

 

U kent die momenten vast wel: u constateert ergens in uw gemeente achterstallig groenonderhoud; of zwerfafval; of een gat in de weg; of een losliggende stoeptegel; het huisvuil is niet opgehaald.

Tot nu toe konden inwoners van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis dit soort gebreken (maar ook geluids- of stankoverlast, overlast van ongedierte etc.) behalve telefonisch ook melden via Fixi respectievelijk Verbeterjebuurt.

Om deze meldingen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk eenduidig te kunnen verwerken en verhelpen, gebruikt de gemeente vanaf 1 januari 2022 een nieuwe App: “MijnGemeente App”

 

Reanimatie cursus ischrijven bij de werkgroep AED

l.looije@gmail.com

 

 


 

Hondenpoep staat bij de bewoners van de Valuwe bovenaan de lijst van ergernissen.

 

Niet zo verwonderlijk, want wat is er irritanter dan in de hondenpoep trappen.

Op heel veel plaatsen, zoals grasveldjes langs de voetpaden, parken en speelplekken en langs de groenvoorzieningen bij de scholen zie je hondenpoep liggen.

Regelmatig komen kinderen thuis met hondenpoep onder de schoenen.

Ziet een handhaver een overtreding dan kan de hondenbezitter een hufterboete krijgen.

Ook in Cuijk is de hondenbezitter verplicht een opruimzakje bij zich te hebben. 

Hondenpoep is geen probleem van de hond maar van de hondenbezitter.

Deze is er verantwoordelijk voor dat de hond geen overlast veroorzaakt en het is geen taak van de gemeente om de hondenpoep op te ruimen.

 

 

Gemeentebeleid overlast hondepoep

 

 


De mooiste wijk van Nederland’, luidde het doel van de revitalisering: een overmoedige, maar juiste weergave van de ambities van het project. Het wordt gedragen door de drie mede-eigenaren van de Valuwe: de gemeente Cuijk, woningcorporatie Mooiland Maasland en natuurlijk de wijkbewoners zelf (‘vertegenwoordigd’ door de wijkraad).

Ook het doel van deze website is ambitieus: het streven is in de loop van de tijd een zo volledig mogelijke site te bouwen. Dit houdt niet alleen in dat steeds nieuwe stukken aan de site zullen worden toegevoegd, maar ook dat al geplaatste stukken aangepast of aangevuld zullen worden vanwege nieuwe ontwikkelingen óf vanwege materiaal uit het verleden dat boven water komt. In die zin is de site natuurlijk nooit echt af. Maar uiteindelijk moet hier ieder die wil, alle informatie kunnen vinden over de Valuwe, in verleden en heden, in woord, beeld én geluid.

Veel lees- en kijkplezier.