Bestuur wijkraad

Het dagelijksbestuur van de wijkraad bestaat uit:

Voorzitter:
Somja Nhass
voorzitter@devaluwe.nl

Vicevoorzitter:
Lisette Willems
vrijwilligers@devaluwe.nl 

Secretaris:
Lucie Soer
secretaris@devaluwe.nl

Financien:
Jo Langeveld
penningmeester@devaluwe.nl
 
 
 

Het bestuur bestaat verder uit:

  • Mirjana Ilic werkgroep "Samen eten en ontmoeten"
  • Vacatures!!!!!!