Bestuur wijkraad

Het dagelijksbestuur van de wijkraad bestaat uit:

Voorzitter:
(Vacature)

voorzitter@devaluwe.nl

Vicevoorzitter:
Lisette Willems

vrijwilligers@devaluwe.nl

Secretaris:
Lucie Soer
secretaris@devaluwe.nl

Financien:
Jo Langeveld
penningmeester@devaluwe.nl

Penningmeester:
Vacature

 

 

 

Het bestuur bestaat verder uit:

  • Mirjana Ilic werkgroep "samen eten en ontmoeten"
  • Vacatures!!!!!!