Bestuur wijkraad

Het dagelijksbestuur van de wijkraad bestaat uit:

Voorzitter:
Loek Looije

voorzitter@devaluwe.nl

Vicevoorzitter:
Lisette Willems

vrijwilligers@devaluwe.nl

Secretaris:
Toke Putman

secretaris@devaluwe.nl

Penningmeester:
Jo Langeveld
penningmeester@devaluwe.nl

2e secretaris:
Lucie Soer

2esecretaris@devaluwe.nl

 

 

Het bestuur bestaat verder uit:

  • Mirjana Ilic werkgroep "samen eten en ontmoeten"
  • Marian van der Fluit redactie "Kijk op de wijk"