Wijkraad

De doelstelling van de Wijkraad is in brede zin het behartigen van de belangen van de bewoners van de wijk de Valuwe, meer specifiek zetten we ons in voor het vergroten van de leefbaarheid van de wijk. Dit doen we niet voor, maar met de bewoners; deze blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun wijk. 
De Bewoners zijn een van de drie mede-eigenaren van de wijk, de wijkraad vertegenwoordigt de bewoners in overleggen met de andere twee mede-eigenaren; Mooiland en de Gemeente Cuijk. 
 
De kracht van de wijkraad zit in de wijkraadsleden; allemaal bestuursleden met hart voor de wijk die, ieder op zijn/haar manier, een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk.
 

Waar is de wijkraad  mee bezig?

Buiten het vertegenwoordigen van de bewoners in het project revitalisering heeft de wijkraad verschillende werkgroepen die zich gespecialiseerd hebben in bepaalde onderwerpen die spelen in de wijk.
Zo zijn er werkgroepen voor de speelplekken, buurtbudgetten, evenementen, PR en voor de vorming van een buurtinformatie netwerk. Ook zijn er projectgroepen die bezig zijn met het plan sociale vernieuwing.
 
Op verzoek van bewoners van De Valuwe kunnen nieuwe thema's worden benoemd, als hiervoor veel animo is kan een nieuwe werkgroep worden geformeerd.
 
Informatie hierover kunt u krijgen van onze bestuurders. Zie bestuur wijkraad. U kunt ook met uw vragen terecht tijdens een van onze bestuursoverleggen. Zie hiervoor in de AGENDA.
 

Ook kunt u een reactie, of vraag sturen via het contactformulier in Contact