Werkgroep evenementen.

Doel: het organiseren van evenementen in de wijk. Door een groep mensen de expertise van het organiseren van evenementen te laten hebben kunnen er dmv draaiboeken en evaluaties effectiever evenementen georganiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het wijkevenement Koningsdag en een kerstmarkt.

Samenstelling:

Bestuurslid Lisette Willems

4 a 5 werkgroepleden

Werkgroepen

Het afgelopen jaar zijn er door de wijkraad werkgroepen gevormd waardoor het functioneren van de wijkraad een stuk efficiënter en doortastender zal gaan worden. De volgende werkgroepen zijn gevormd:

Werkgroep Nieuwe bewoners thuis in de valuwe

Nieuwe bewoners welkom heten en bekend maken met de verschillende faciliteiten in de wijk zoals bijvoorbeeld de multi functionele acomodatie (mfa)

Werkgroep Samen eten & ontmoeten

Eten verbind; dat is bij vele bijeenkomsten in de Valuwe al eerder gebleken. Mensen leren elkaar kennen, leren elkaars eetgewoonte, leren koken van elkaar; daardoor wordt een brug geslagen tussen mensen die elkaar misschien normaal niet zo snel zouden ontmoeten. Zie 11 maart 2019

Betrokken en veilig

Zelf betrokken zijn bij de veiligheid in de wijk. Zelf bepalen welke punten per maand moeten worden aangepakt; doelgericht en actief hieraan bijdragen met alle betrokkenen.

Werkgroep PR.

Doel: het samen laten komen van de verschillende media in de wijk. Door deze op elkaar af te stemmen valt er veel winst te behalen en kan er een completer en beter op elkaar afgestemd beeld van de Valuwe naar buiten uitgedragen worden. Samenstelling: Redactie “Kijk op de wijk”, WijkTV, Website beheer “devaluwe.nl”, revitalisatie en 2 wijkraadsleden. Start: begin januari 2011.

Werkgroep Speelplekken.

Doel: verbetering en uitbreiding van de speelfaciliteiten in de Valuwe. Samenstelling: Gemeente Cuijk, Speeltuigcontroleurs, Revitalisatie, 2 wijkraadsleden.

Werkgroep Buurt Budgetten.

Doel: het begeleiden en uitvoeren van het tweede Buurt budgetten project. Samenstelling:2 a 3 wijkraadsleden.

Werkgroep Valuwe Informatie Netwerk (VIN).

Doel: het opstarten en verder begeleiden van het VIN project. Samenstelling: Politie, Gemeente Cuijk, VIN coördinator, 2 wijkraadsleden.

Werkgroep evenementen.

Doel: het organiseren van evenementen in de wijk. Door een groep mensen de expertise van het organiseren van evenementen te laten hebben kunnen er dmv draaiboeken en evaluaties effectiever evenementen georganiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het wijkevenement en een kerstmarkt. Samenstelling: 4a5 wijkraadsleden, eventueel ook iemand van stichting actief.