Buurt budgetten

Werkgroepleden:

  • Hans Hermens
  • Wilma Verbiesen
  • Paulina Heijl
  • Maria Pouwels

 

Waar gaat het ook alweer om?

Al wat met buurtbudgetten is gerealiseerd, draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk; elk initiatief op zijn eigen manier, maar allemaal dragen ze hun steentje bij. En daar gaat het ook om bij de buurtbudgetten: als we een prettige wijk willen waarin het goed toeven is, dan zullen we daar als wijkbewoners ook zelf voor moeten zorgen.. Zeker als we dat met z’n allen doen; weet u nog: als ieder zijn of haar sociale kiezeltje bijdraagt, ontstaat vanzelf een mooi grindpad.

Gemeente Cuijk en Mooiland

Zelf de handen uit de mouwen voor een betere leefbaar-heid in je eigen wijk – daar gaat het om bij de buurtbud-getten. De gemeente en Mooiland stellen hiervoor elk jaar financiën beschikbaar en de wijkraad beheert dat budget. Dus daar hoef je het niet voor te laten.

 

Kortom

Wil je je verantwoordelijkheid nemen, wil je je aandeel leveren in de leefbaarheid van je eigen wijk, neem dan initiatief en dien een voorstel in. Velen gingen je al voor.

Download hier uw aanvraagformulier

opgaveformulier buurtbudgetten

 

Is het voorstel goedgekeurd en uitgevoerd dan kunt u bij de wijkraad de declaratie indienen, of stuur het ingevulde declaratieformulier op naar emailadres: penningmeester@devaluwe.nl

Download hier het declaratieformulier.

 

Meedoen

Hier staan alle regels voor de buurtbudgettennog op een rijtje. Wil je meedoen en voldoet jouw voorstel aan de regels dan kun je het opgaveformulier buurtbudgetten in vullen en opsturen naar de werkgroep buurtbudgetten, het formulier is ook af te halen aan de balie van wijkwinkel De Valuwe. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u terecht bij de werkgroep buurtbudgetten van wijkraad De Valuwe.

 

WijkTV De Valuwe, zelf ook een buurtbudgetten initiatief, heeft een filmpje gemaakt met de afgelopen initiatieven.