Wereldtuin Verdeliet

De Wereldtuin Verdeliet is een ecologische voedsel - en ontmoetingstuin, die bewustwording stimuleert door het doorgeven van over natuur en gezondheid. Hierbij kunt u denken aan ecologisch (moes)tuinieren, omgaan met de bodem, planten, bloemen en bijen. Verdeliet organiseert schoolactiviteiten voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs en geeft lezingen, cursussen en workshops. In mei is de Voedselapotheek bij Verdeliet gestart, als onderdeel van het wijkproject ‘Samen eten & ontmoeten’. Het proefproject richt zich op de betekenis en effecten van gezond eten voor je gezondheid! Vanuit het streven naar duurzaamheid wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van tweedehands materialen en hergebruik van middelen.

 

Wereldtuin Verdeliet wil vrijwilligers met een bepaalde kwetsbaarheid meer zelfredzaam maken en hun netwerk dusdanig versterken dat de afhankelijkheid van zorg en ondersteuning afneemt of – indien mogelijk – verdwijnt. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die willen werken/verblijven in een groene omgeving om daarmee te voorkomen dat dagbesteding met een indicatie nodig is. Of het gaat om mensen die toe zijn aan een volgende stap door het doen van vrijwilligerswerk (als onderdeel van de dagbesteding) of mensen die een re-integratietraject volgen, nieuwkomer zijn en/of zich eenzaam voelen. Hiervoor wordt – nog meer dan voorheen – intensiever de samenwerking aangegaan met gemeenten, aanbieders van dagbesteding en andere organisaties. Een voorbeeld hiervan is de toekomstige samenwerking met Sociom om mensen met een verstandelijke beperking als vrijwilliger in te gaan zetten bij Verdeliet.