Nieuwe gymzaal Robijnlaan
De plek van het oude gebouw van het Merletcollege aan de Robijnlaan wordt in verschillende fases her-ontwikkeld. In de eerste fase wordt een nieuwe gymzaal gerealiseerd. Deze gymzaal vervangt de bestaande, verouderde gymzaal aan de Mgr. Zwijssenstraat, die na ingebruikname van de nieuwe gymzaal wordt gesloopt. De hoofdgebruikers van de nieuwe gymzaal zijn basisscholen ’t Startblok en De Regenboog. Daarnaast zal ook een aantal verenigingen gebruik gaan maken van deze sportzaal. De basisscholen en de verenigingen zijn al in een vroeg stadium bij het ontwerp betrokken, zodat er zoveel mogelijk rekening gehouden kan worden met hun wensen. Op 19 juni is er in Mfa De Valuwe een informatieavond gehouden, waar de plannen (ontwerp) bekeken konden worden. De gymzaal kan naar verwachting bij de start van het nieuwe schooljaar (augustus 2020) in gebruik worden genomen. De gymzaal krijgt natuurlijk een naam. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen ’t Startblok en de Regenboog gaan deze naam bedenken.