Leefbaarheid in de wijk

In de wijk de Valuwe is in de afgelopen vijftien jaar veel geïnvesteerd in de verbetering van de fysieke en sociale infrastructuur. Zo hebben bewoners gezamenlijk met Mooiland en de gemeente Cuijk energie en geld ingezet om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. ‘Revitalisering’ is daarbij het leidend begrip geworden, dat niet alleen een grootschalige herstructurering van de woningvoorraad en een herinrichting van de openbare ruimte tot gevolg heeft, maar ook tot versterking van de sociale cohesie in de wijk op basis van een sociale agenda kan leiden.

De werkgroep sociaal – bestaande uit vertegenwoordigers van wijkraad, Mooiland en gemeente – richt zich op het versterken van deze sociale cohesie. Dit gebeurt op allerlei manieren, maar is vaak gekoppeld aan de organisatie van activiteiten. Deze activiteiten worden mede ondersteund vanuit de Buurtbudgetten. Dit is geld dat de wijkraad aan goede initiatieven uitreikt. Dit geld wordt beschikbaar gesteld door Mooiland en de gemeente. Heeft u ook een goed initiatief voor uw wijk? Via www.devaluwe.nl/werkgroep-buurtbudgetten/werkgroep-buurtbudgetten kunt u hiervoor een aanvraag doen.