Herontwikkeling woningbouw Robijnlaan en Mgr. Zwijssenstraat

Voor beide projecten zijn bewonersbijeenkomsten gehouden in september. De uitkomsten van deze omgevingsdialogen worden nu nader bekeken en afgewogen. Het college van burgemeester en wethouders wil in het eerste kwartaal van 2020 een of meerdere voorkeursmodellen per locatie voorleggen aan de gemeenteraad.