Gezonde Buurten
Het landelijke project Gezonde Buurten is een initiatief van het ministerie van VWS. In Nederland worden in totaal twaalf Gezonde buurten gecreëerd, in acht gemeenten. Twee van deze Gezonde Buurten worden in de gemeente Cuijk gerealiseerd; in de wijken Padbroek en de Valuwe. In een Gezonde Buurt draait het om de bewoners en om de drie thema’s ‘Spelen/Bewegen’, ‘Ontmoeten’ en ‘Natuur’. We willen graag dat bewoners gezond en gelukkig opgroeien en leven in hun eigen buurt. De drie thema’s kunnen daar een goede bijdrage aan leveren. Er moet voldoende uitdagende ruimte zijn voor kinderen om te spelen en volwassenen worden ook uitgenodigd om te bewegen. In een gezonde buurt is voldoende ruimte voor natuur, zodat mens en dier zich hier prettig voelen. Daarnaast zorgt een actieve buurtgemeenschap ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en samen werken aan het ‘beter’ maken van hun eigen buurt.
In elke Gezonde Buurt ontwerpt en realiseert de gemeente goedbezochte buurtplekken waar spelen, ontmoeten en natuur samengaan. In de Valuwe loopt het project in twee delen: het toekomstige park fase 3 en 4 en op basisschool De Regenboog. De bewoners (kinderen en volwassenen) hebben meegedacht over het ontwerp van het park in fase 3 en 4. Een park gaat tenslotte pas echt leven als de mensen er graag en veel komen, als er activiteiten zijn waar mensen aan mee kunnen doen en als mensen elkaar ontmoeten op informele wijze in het park. Daarvoor is het nodig dat men elkaar kent of leert kennen. Daarom organiseren we vanuit het project Gezonde Buurten ook een aantal activiteiten in het jaar. Deze activiteiten worden bedacht én georganiseerd door de bewoners, met ondersteuning vanuit de gemeente, Sociom, IVN en Jantje Beton.
In 2019 zijn vanuit dit project verschillende activiteiten in de Valuwe georganiseerd: Kick off Gezonde Buurten met een presentatie van het parkontwerp; (paas)eieren schilderen in Mfa De Valuwe met zo’n 80 kinderen; een wijk-picknick in het toekomstige park met zo’n 100 buurtbewoners; kinderen hebben vogelhuisjes gemaakt/versierd en voedermandjes gevlochten voor het park (deze worden in december opgehangen in het park, zodat de vogels een fijne plek hebben in de winter).


Bij basisschool De Regenboog hebben kinderen nagedacht over het ontwerp van het speelplein en de omliggende openbare ruimte. Dit speelterrein wordt in de komende periode opnieuw ingericht. Omdat het speelterrein deels openbare ruimte is zien we graag dat kinderen er ook na schooltijd gebruik van maken. Op die manier krijgen ze meer beweging en spelen ze met buurtgenootjes in een groene omgeving. Ook op basisschool De Regenboog zullen we dit schooljaar een aantal activiteiten organiseren, zodat het een levendig speelterrein wordt met betrokkenheid van kinderen én volwassenen.