Fase 3 en 4
Ook in fase 3 en 4 wordt volop gewerkt aan een nog mooiere wijk. De werkzaamheden in de Goudenrijderstede zijn afgerond; de Keurvorsterstede wordt eind december opgeleverd en de Vuurijzerstede is in maart 2020 gereed. Alle planningen zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud van werkbaar weer.
Het voorlopig ontwerp van het park in fase 3 en 4 is eerder aan wijkbewoners gepresenteerd. De gemeente is nu bezig met de uitwerking van dit plan naar een zogenaamd definitief ontwerp. Op dit moment wordt er dus gewerkt aan de uitwerking van de verschillende onderdelen. De gemeente richt zich daarbij allereerst op fase 3, omdat dit al klaar ligt voor definitieve afwerking. Maar ook de invulling van fase 4 wordt meegenomen, zodat er een totaaloverzicht ontstaat, inclusief de kosten. Zodra het uitgewerkte definitieve ontwerp en de kostenraming beschikbaar zijn, worden de werkgroep en inwoners hierover geïnformeerd. In fase 3 zijn straks onder andere een bootcamp, beplanting wadi’s en een zandwaterspeelplek te vinden. Voor de bootcamp heeft de gemeente contact gehad met de bewonerswerkgroep die hierover heeft meegedacht. Voor de vaste beplanting wordt een ontwerp gemaakt en voor de waterzandspeelplaats gebruikt de gemeente de input uit een workshop die met basisschoolkinderen is gehouden. De planning is dat dit alles kan worden uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2020.