Fase 2c
Woningcorporatie Mooiland wil nog dit jaar starten met de voorbereidingen voor de bouw van een appartementencomplex (27 appartementen) achter en opzij van Mfa De Valuwe. Zoals het er nu naar uitziet starten de eerste werkzaamheden voor deze fase 2c – het uitgraven van de bouwkuip – vanaf week 48 (eind november). Ook het voorbereiden van de tijdelijke verkeerssituatie (omleidingen) begint in die periode. Zodra het bouwterrein is afgezet treedt de gewijzigde verkeerssituatie in werking. Vanaf medio januari 2020 geldt dan in de Robijnlaan tijdelijk éénrichtingsverkeer. Op momenten waarop er door het bouwbedrijf hijswerkzaamheden worden uitgevoerd (tijdens werktijden) is de Robijnlaan in beide richtingen afgesloten. Direct omwonenden worden over (de gevolgen van) de werkzaamheden geïnformeerd via een brief. Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast, die helaas niet altijd te vermijden is.