Buurtbudgetten

Rij vanaf de rotonde De Valuwe in en rechts, aan het begin van de Guldengaarde, ziet u sinds enige tijd een blikvanger staan. De initiatiefnemers zijn er heel tevreden over, want het werkt – en zo simpel. Zomaar een concreet en zichtbaar voorbeeld van wat met de buurtbudgetten gerealiseerd is.

 
En dat was bepaald niet het enige. Vanaf voorjaar 2008 tot nu is er veel gerealiseerd met buurtbudgetten: bloem-bakken, speelgelegenheden, hekwerken om speelplek-ken heen, diverse initiatieven in de openbare ruimte, een heuse Valuwekalender, een wijkaanhanger, een eigen WijkTelevisie, activiteiten in de Kinderboerderij, plaatsen van AED 's in de wijk. En deze opsomming is nog niet compleet!
 

Waar ging het ook alweer om?

Al wat met buurtbudgetten is gerealiseerd, droeg bij aan de leefbaarheid van de wijk; elk initiatief op zijn eigen manier, maar allemaal droegen ze hun steentje bij. En daar ging het ook om bij de buurtbudgetten: als we een prettige wijk willen waarin het goed toeven is, dan zullen we daar als wijkbewoners ook zelf voor moeten zorgen. Sterker nog, de leefbaarheid wordt eerst en vooral door onszelf bepaald. Veel problemen die het leven in de wijk negatief beïnvloeden, worden door bewoners zelf veroorzaakt; denk maar aan: te hard rijden, hondenpoep, e.d. De gemeente, de politie en andere instanties staan daar in hun eentje bijna machteloos tegenover. Maar als ons gedrag negatief kan uitpakken, kan het ook positief effect hebben. Zeker als we dat met z’n allen doen; weet u nog: als ieder zijn of haar sociale kiezeltje bijdraagt, ontstaat vanzelf een mooi grindpad.
 

Gemeente Cuijk en Mooiland

Zelf de handen uit de mouwen voor een betere leefbaarheid in je eigen wijk – daar ging het om bij de buurtbudgetten. De gemeente en Mooiland stelden hiervoor op grond van de revitalisering elk jaar financiën beschikbaar. Maar helaas stopt deze subside eind 2020. De wijkraad beheerde dat budget, maar 2021 wordt daar door de gemeente en Mooiland geen subsidie meer voor verstrekt.
 

Kortom

Wil je je verantwoordelijkheid nemen, wil je je aandeel leveren in de leefbaarheid van je eigen wijk, neem dan initiatief en dien vanaf 2021 een voorstel in bij de Gemeente.

 

WijkTV De Valuwe, zelf ook een buurtbudgetten initiatief, heeft een filmpje gemaakt met de afgelopen initiatieven.