Buurtbudgetten

Rij vanaf de rotonde De Valuwe in en rechts, aan het begin van de Guldengaarde, ziet u sinds enige tijd een blikvanger staan. De initiatiefnemers zijn er heel tevreden over, want het werkt – en zo simpel. Zomaar een concreet en zichtbaar voorbeeld van wat met de buurtbudgetten is gerealiseerd.

 
En dat is bepaald niet het enige. Vanaf voorjaar 2008 tot nu is er veel gerealiseerd met buurtbudgetten: bloem-bakken, speelgelegenheden, hekwerken om speelplek-ken heen, diverse initiatieven in de openbare ruimte, een heuse Valuwekalender, een wijkaanhanger, een eigen WijkTelevisie, activiteiten in de Kinderboerderij. En deze opsomming is nog niet compleet!
 

Waar gaat het ook alweer om?

Al wat met buurtbudgetten is gerealiseerd, draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk; elk initiatief op zijn eigen manier, maar allemaal dragen ze hun steentje bij. En daar gaat het ook om bij de buurtbudgetten: als we een prettige wijk willen waarin het goed toeven is, dan zullen we daar als wijkbewoners ook zelf voor moeten zorgen. Sterker nog, de leefbaarheid wordt eerst en vooral door onszelf bepaald. Veel problemen die het leven in de wijk negatief beïnvloeden, worden door bewoners zelf ver-oorzaakt; denk maar aan: te hard rijden, hondenpoep, e.d. De gemeente, de politie en andere instanties staan daar in hun eentje bijna machteloos tegenover. Maar als ons gedrag negatief kan uitpakken, kan het ook positief effect hebben. Zeker als we dat met z’n allen doen; weet u nog: als ieder zijn of haar sociale kiezeltje bijdraagt, ontstaat vanzelf een mooi grindpad.
 

Gemeente Cuijk en Mooiland

Zelf de handen uit de mouwen voor een betere leefbaar-heid in je eigen wijk – daar gaat het om bij de buurtbud-getten. De gemeente en Mooiland stellen hiervoor elk jaar financiën beschikbaar en de wijkraad beheert dat budget. Dus daar hoef je het niet voor te laten.
 

Kortom

Wil je je verantwoordelijkheid nemen, wil je je aandeel leveren in de leefbaarheid van je eigen wijk, neem dan initiatief en dien een voorstel in. Velen gingen je al voor.

Download hieronder uw aanvraagformulier

Meedoen

Hier staan alle regels voor de buurtbudgetten nog op een rijtje. Wil je meedoen en voldoet jouw voorstel aan de regels dan kun je het opgaveformulier buurtbudgetten in vullen en opsturen naar de werkgroep buurtbudgetten, het formulier is ook af te halen aan de balie van wijkwinkel De Valuwe. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u terecht bij de werkgroep buurtbudgetten van wijkraad De Valuwe.

 

WijkTV De Valuwe, zelf ook een buurtbudgetten initiatief, heeft een filmpje gemaakt met de afgelopen initiatieven.