Buurtbemiddeling

Met Buurtbemiddeling komen partijen er samen uit!

Waar mensen samenleven, ligt soms een conflict met de buren op de loer. Bijvoorbeeld vanwege geluidsoverlast, onenigheid over parkeren of andere irritaties. Buurtbemiddeling Land van Cuijk is een succesvolle manier om buren met elkaar in gesprek te brengen. Met hulp van goed getrainde buurtbemiddelaars bedenken de partijen zelf een oplossing voor het conflict. Zo werden het afgelopen jaar tientallen meldingen behandeld én opgelost.

Dit project,  in oorsprong een initiatief van wijkraad De Valuwe, werd opgestart met hulp van woningcorporatie Mooiland en de gemeente Cuijk. Het heeft deel uitgemaakt van het klavertje vier project waarmee de wijkraad in 2009 tot bij de laatste 10 genomineerden voor een Appeltje van Oranje behoorde. In een later stadium heeft welzijnsorganisatie Radius (nu Sociom) de coördinatie overgenomen zodat inwoners uit het hele land van Cuijk nu gebruik kunnen maken van dit unieke project.
Mensen uit heel land van Cuijk hoeven dus bij onenigheid niet direct naar de politie of andere instanties te stappen. "Bezoek van de politie is best confronterend, en het is lang niet altijd nodig", vertelt Frank de Bruijn, wijkagent in Boxmeer-Noord. "Als buren er samen niet uitkomen, kunnen ze beter eerst contact opnemen met Buurtbemiddeling. Die aanpak werkt, dat merk ik in de praktijk. In 90% van de gevallen krijg ik na het buurtbemiddelingstraject geen klachten meer. Dat is vooral te danken aan de kwaliteit van de vrijwillige buurtbemiddelaars."

Gratis maar niet vrijblijvend

Ook Mariëlle van der Beele, woonconsulent bij Mooiland, hoopt dat mensen Buurtbemiddeling inschakelen als er onenigheid met de buren dreigt of al is. "Vorig jaar ontvingen we meer dan vijftig aanvragen, en we hopen dat dit jaar nog meer mensen de weg naar Buurtbemiddeling weten te vinden. Met hulp van onafhankelijke buurtbemiddelaars komen buren zélf tot de oplossing van het probleem. Op eigen kracht, dus. Iets wat uitstekend past in onze maatschappij. Buurtbemiddeling is dan wel een gratis dienst, maar zeker niet vrijblijvend. Beide partijen moeten de wil hebben om samen het contact te herstellen en de sfeer in de buurt te verbeteren."

Luisterend oor

Komt er bij Buurtbemiddeling Land van Cuijk een melding binnen? Dan gaan twee buurtbemiddelaars met de bewoners in gesprek. Eerst afzonderlijk, daarna met alle betrokkenen aan één tafel. "Met ons als gespreksleider vertellen de partijen waar voor hen de schoen wringt", legt buurtbemiddelaar Rita Vruggink uit. "Aan ons de taak om te voelen waar de pijn zit, zonder daarin een kant te kiezen. We treden dus niet op als scheidsrechter, maar bieden een luisterend oor. Dat geeft houvast om de buren zelf tot een oplossing te laten komen. Vaak is dit een kwestie van geven en nemen. Het is fijn als ze elkaar na het gesprek weer recht in de ogen kijken en de hand willen schudden. Een goede stap op weg naar een betere, onderlinge relatie."

Buurtbemiddeling is er ook voor u

Ervaart u overlast in uw buurt? En komt u er samen niet uit? Blijf er niet mee zitten, maar vraag gerust om hulp bij Buurtbemiddeling Land van Cuijk. Neem hier contact op met Froukje Drent, coördinator Buurtbemiddeling Land van Cuijk. Of bel: 0485 - 700 500.
Meer informatie vindt u hier.