De Valuwe

De Valuwe in Cuijk is een wijk uit de jaren zestig. Destijds een vooruitstrevende en moderne wijk. Na veertig jaar kampte de wijk met sociale problemen en zagen de openbare ruimtes, de woningen en de voorzieningen er sleets uit. De structuur was introvert en met name in het middengebied chaotisch.

Het stedenbouwkundig plan zette dan ook in op meer verweving met de omgeving, duidelijk gedefinieerde openbare ruimte en bouwblokken met een mix van oude en nieuwe woningen. Er is inmiddels voorzien in een diversiteit aan woningtypes. Behalve kleine en grote eengezinswoningen zijn er appartementen voor starters en senioren gerealiseerd. Het middengebied bestaat uit een slinger van parkachtige plantsoenen en de route erdoorheen is het koppelstuk tussen de woningen en het winkelcentrum. Dit vernieuwde winkelcentrum, de Multifunctionele accomodatie (mfa)  en het opnieuw aangelegde Valuweplein vormt het hart van de wijk. Rond dit plein bevinden zich ook andere voorzieningen.

Geleidelijkheid is de rode draad van de vernieuwing. In elke fase moet de wijk een ‘heel’ beeld blijven tonen, oud en nieuwe moeten ‘bij elkaar blijven horen’.