De Valuwe
Publicatiedatum: 14-08-2020

GEFASEERDE HERINRICHTING OPENBARE RUIMTE DE VALUWE

De Valuwe wordt steeds mooier. Echt een wijk om trots op te zijn! Het komende jaar gaan we verder met deze opknapbeurt en wordt onder andere de openbare ruimte in en rond het hart van de wijk opnieuw ingericht. Dit zal gefaseerd, dus in etappes gebeuren.

Zoals u op deze kaart kunt zien gaat het in dit geval om de herinrichting van (delen van) de Vierlanderdreef, de Robijnlaan, de Valuwe, de Goudenrijderstede en de Valuwsedijk.

Het mooier maken van de straten start medio september 2020 en zal uiterlijk in juli 2021 worden afgerond. Tijdens de werkzaamheden worden de betreffende straatdelen per fase afgesloten voor alle verkeer. Natuurlijk blijven de aanliggende woningen wel bereikbaar voor voetgangers.

 

Op de kaart kunt u zien hoe de straten er straks uit komen te zien. Zo wordt er bijvoorbeeld een nieuw wegdek aangelegd, maar ook trottoirs en parkeervakken. Op de kaart ziet u ook waar straks groenvakken komen te liggen en waar (in het voorjaar van 2021) nieuwe bomen en beplanting worden aangebracht.

Wat betreft het materiaal zal de inrichting van deze straten aansluiten bij de andere, eerder verbeterde straten in de wijk. Het wegdek krijgt betonklinkers van antraciet in de rijbaan en de trottoirs worden gelegd met donkergrijze betontegels.

“Samen maken we de Valuwe nog mooier!”

Informatie Gemeente

Zie tekening fase 1 t/m fase 6