De Valuwe
Publicatiedatum: 11-03-2019 Samen Eten & Ontmoeten. Met dat thema vinden er dit jaar verschillende bijeenkomsten plaats in onze wijk.

Samen eten & Ontmoeten

Welke bijeenkomsten? Voor wie? Daar mag iedereen over meedenken! Kom naar de eerste bijeenkomst op maandag 11 maart (van 18.00 tot 20.00 uur) in mfa De Valuwe en denk én eet mee.

Goed eten is gezond én samen eten verbindt. Daarom hebben verschillende partners het initiatief genomen om Samen Eten & Ontmoeten op te starten. Doelstelling: een gezond leven in een leefbare wijk. Iedereen die mee wil denken over wat en wie daarvoor nodig zijn, is welkom. Verschillende partners uit de wijk sluiten aan, zoals de wijkraad, Sociom, Safina en de GGD. Verder is werkelijk iedereen welkom. Aanmelden vooraf bij Diana van Bokhoven via info@goeileven.nl, is handig om te weten voor hoeveel personen er gekookt moet worden.

 
Samen Eten & Ontmoeten is een initiatief van GGD Hart voor Brabant, Syntein, ZLTO, Wereldtuin Verdeliet, wijkraad de Valuwe, het Smaakcentrum, Gezonde Buurt, Sociom, Safina en een Goei Leven Land van Cuijk.