Algemeen

Wie had kunnen vermoeden, dat een geslaagde activiteit in een deel van de Valuwe uit zou groeien tot een ambitieus project voor de hele wijk? Het opknappen van een verwaarloosd grasveld in 1997 bleek de kiem van wat al jaren revitalisering heet: een langdurig project om de Valuwe flink onder handen te nemen en nieuw leven in te blazen (revitaliseren = opknappen, nieuw leven inblazen).
Maar de activiteit uit 1997 heeft ook model gestaan voor veel van wat daarna gebeurd is. En er is veel gebeurd sindsdien. Twee kenmerken maakten deze activiteit tot model:
 
• De eigen verantwoordelijkheid van de bewoners voor de leefbaarheid van hun wijk stond voorop. Maar ook gemeente Cuijk en woningstichting Cevelum (de corporatie destijds) droegen hun onmis-bare steentje bij. Zo begon een interactief proces waarin gemeente, corporatie en wijkbewoners onderling samenwerkten; een proces dat zich daarna tot een krachtige traditie ontwikkeld heeft.
• Het fysieke en het sociale waren geen gescheiden werkelijkheden, maar als een siamese tweeling onlosmakelijk met elkaar verbonden: een wezenlijk kenmerk van de ontwikkelingen in de Valuwe.
 
Voor de meesten is ‘revitalisering’ nog steeds een tongbreker, maar intussen ook een begrip. Dit deel van de website gaat over die revitalisering. Boeiend om er snel doorheen te lopen of een detail te zoeken, maar ook om je eens goed in het hele verhaal te verdiepen. De revitalisering is voor dat laatste meer dan interessant genoeg. Het streven is de komende tijd hier dat complete verhaal te presenteren: van het hele historische verloop tot de actuele stand van zaken van de revitalisering

Veel lees- en kijkplezier.