Nieuws Overzicht 2017


1 december 2017 - De wonderlijke bijenwereld bij Verdeliet
Bij Wereldtuin Verdeliet kun je alles te weten komen over het wonderlijke leven van de honingbij. Je kunt er praktijkervaring opdoen door het werken met bijen en in de buurt een basiscursus voor het vak imker (bijenhouder) volgen (start in januari 2018). De cursuskosten zijn € 150; een deel hiervan wordt betaald door Verdeliet. Cursusmateriaal zoals een imkerpak en een cursusboek kun je gebruiken via Verdeliet. Je opgedane kennis ga je als aspirant-imker daarna direct inzetten bij de bijen. De b


19 november 2017 - Werkzaamheden Woonrijp maken fase 3
Op maandag 20 november 2017 zullen wij starten met de geplande werkzaamheden in kader van het project “Woonrijp maken De Valuwe fase 3” in opdracht van de Gemeente Cuijk.


11 november 2017 - Presentatie huisstijl mfa De Valuwe
Het zal niemand ontgaan zijn dat half september in de voormalige H. Jozefkerk in De Valuwe de werkzaamheden gestart zijn om deze om te vormen naar een mfa. (Mfa is een afkorting voor Multifunctionele Accommodatie) De sloop is voortvarend verlopen en momenteel wordt er zelfs al een nieuwe vloer gestort. De opening staat gepland op 27 april 2018. Uiteraard wordt er niet alleen aan het gebouw zelf hard gewerkt: achter de schermen wordt er door de beheerstichting hard gewerkt aan de inrichting


2 november 2017 - Informatiebrief woonrijp maken en inrichting park
Met de afronding van de bouw van de woningen en appartementen van woonmaatschappij Mooiland binnen fase 3 van de Revitalisering de Valuwe is de tijd rijp om de openbare ruimte van het plangebied definitief in te richten.


10 oktober 2017 - Werkzaamheden herfstvakantie
Er zijn volop werkzaamheden in heel Cuijk deze herfstvakantie. Ook voor De Valuwe heeft hier gevolgen.


10 oktober 2017 - Werkzaamheden spoor: Overlast niet te vermijden
Er zijn volop werkzaamheden in heel Cuijk deze herfstvakantie. Ook voor De Valuwe heeft hier gevolgen.


10 oktober 2017 - Weer nieuwe huurders in de Valuwe
Mooiland reikt weer sleutels nieuwe huurwoningen uit in Cuijk


18 september 2017 - Poëtisch ontbijt op zondag 24 september a.s.
Gedichten, muziek en een eerlijk ontbijtje. Dat is het recept van het poëtisch ontbijt van Wereldtuin Verdeliet in Cuijk. Op zondag 24 september a.s. dragen in de kas drie dichters voor: Rinske Kegel, Marjolein Pieks en Monica Boschman. Met livemuziek van gitarist Felix Gayet. Het programma duurt van 9.30 tot 11.30 uur. De komende weken kun je al kennis maken met de dichters en hun gedichten via Facebook.


11 september 2017 - Werkzaamheden MFA beginnen half september
Recent nog tekenden Beheerstichting MFA de Valuwe, GGZ Oost Brabant en Fysiotherapie De Valuwe een overeenkomst. Deze partijen gaan gebruik maken van de nieuwe multifunctionele accommodatie De Valuwe (MFA). De inkt van die handtekeningen is nog niet droog of de werkzaamheden gaan al beginnen.


7 september 2017 - Asbest aangetroffen bij werkzaamheden Katwijkseweg
In opdracht van de gemeente Cuijk wordt de Katwijkseweg en omgeving opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden zijn gestart op 4 september jl. Bij het werk is echter asbest aangetroffen. Dit asbest is gebonden in de onderlaag en de dilatatievoegen en vormt geen gevaar voor de omgeving. Door de nu noodzakelijke sanering zullen de werkzaamheden – die acht tot tien weken zouden duren – twee weken uitlopen.


30 augustus 2017 - GGZ EN FYSIOTHERAPIE DE VALUWE IN NIEUWE MFA
Op woensdag 30 augustus hebben vertegenwoordigers van de gemeente Cuijk, GGZ Oost Brabant, Fysiotherapie De Valuwe en de Beheerstichting MFA De Valuwe een overeenkomst ondertekend over de (ver)huur van ruimte in de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Valuwe. Deze mijlpaal is een belangrijke volgende stap op weg naar de nieuwe MFA, waarvan de opening in het eerste kwartaal van 2018 wordt verwacht.


28 augustus 2017 - Open dag bij Wereldtuin Verdeliet
Op zaterdag 2 september van 11.00 uur tot 15.30 uur is het weer de jaarlijkse Open dag bij Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk. Iedereen is welkom en kan zien wat er het afgelopen jaar is gebeurd in de tuin. Je kunt alles proberen, bekijken, ruiken en proeven en met de medewerkers van Verdeliet in gesprek gaan.


17 augustus 2017 - Herinrichting Katwijkseweg en omgeving
In opdracht van de gemeente Cuijk wordt de Katwijkseweg en omgeving opnieuw ingericht. De werkzaamheden starten op 4 september 2017 aanstaande en zullen acht tot tien weken duren.


5 juli 2017 - Nieuws van Verdeliet
Meedoen aan verder bouwen van Verdeliet en de vernieuwde website


30 juni 2017 - Vleermuisonderzoekers op pad in het donker
Experts op het gebied van vleermuizen doen de komende tijd op veel plekken onderzoek bij huurwoningen van woningcorporatie Mooiland. We zijn namelijk niet alleen begaan met de leefwereld van onze huurders, maar ook met de leefomgeving van de wettelijk beschermde diersoorten die in en rond onze woningen leven. Aangezien vleermuizen alleen ’s nachts actief zijn, gaan de experts ook in het donker op pad. U hoeft dus niet vreemd op te kijken als u een van hen tegen komt.


22 juni 2017 - ZONDAG 25 JUNI LAATSTE KERKDIENST H.JOZEFKERK
Bouw multifunctionele accommodatie De Valuwe start direct na bouwvak


20 juni 2017 - Dat verdiend een bloemetje!
Op 12 juni tijdens de Finale avond van de Rabobank clubkasactie werd bekend dat Wereldtuin Verdeliet de winnaar is in de categorie Natuur en Milieu.


20 juni 2017 - Doe ook mee met Burendag!9 juni 2017 - Wijkraad zoekt nieuwe voorzitter
De wijkraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter die vanaf 1-1-18 het stokje over kan nemen van Hilly van Nispen.


8 juni 2017 - ONTWIKKELING LEEFBAARHEID POSITIEF
Eind 2016 heeft het onderzoeksbureau BBSO uit Nijmegen - in opdracht van Wijkraad De Valuwe, de gemeente Cuijk en Woningcorporatie Mooiland - een enquête onder alle inwoners van de wijk De Valuwe gehouden. Kernvraag van de enquête was: “Hoe beoordeelt u als inwoner de leefbaarheid in de wijk?” In de vragenlijst kwamen zes onderwerpen aan bod: het imago van de wijk, de veiligheid, de zorg en leefsfeer, de invloed van de wijkbewoners, het ‘zich thuis voelen’ in de wijk, en de toegankelijkheid/bere


31 mei 2017 - Poëtisch ontbijt bij Verdeliet op zondag 11juni
Gedichten, muziek en een eerlijk ontbijtje. Dat is het recept van het poëtisch ontbijt van Wereldtuin Verdeliet in Cuijk. Op zondag 11 juni a.s. dragen in de kas twee dichters voor: Boudewijn Betzema en August Tholen. Het programma duurt van 9.30 tot 11.30 uur.


30 mei 2017 - Uitnodiging wijk-inloopbijeenkomst Revitalisering
uitnodiging wijk-inloopbijeenkomst Revitalisering De Valuwe


29 mei 2017 - Ontwikkeling nieuwbouwplan Vastgoedregisseur
Onderstaande brief is afkomstig van de Vastgoedregisseur, zij zijn de initiatiefnemers van de ontwikkeling van 6 patiobungalows in fase 3.


8 mei 2017 - Overlijden Marius van den Elzen
Tot ons groot verdriet willen wij jullie mededelen dat op 5 mei jl Marius van den Elzen is overleden. Marius was tot 24 oktober 2013 projectleider ‘Revitalisering’ van de wijk De Valuwe.


1 mei 2017 - Nieuwe voorzitter bij Verdeliet
Afscheid nemen van een voorzitter die Verdeliet vanaf de start in 2013 heeft gekend valt niet mee. Gelukkig verzachtte de opvolger, Stan van den Hoogen uit Cuijk, enigszins de pijn.


12 april 2017 - Fotowedstrijd over De Valuwe
Stuur je mooiste foto nu in! Vier met ons het zestig jarig jubileum van de wijk De Valuwe. Dit wordt groots gevierd op Koningsdag 27 april op het Kees Michielseplein. Daarom is de wijkraad op zoek naar jouw mooiste foto van onze wijk De Valuwe .


10 april 2017 - Koningsdag 2017 in De Valuwe
De organisatie voor Koningsdag 2017 in De Valuwe is volop bezig om er ook dit jaar weer iets moois van te maken.


4 april 2017 - overzicht verkeershinder door werkzaamheden
Een update over de lopende projecten die eventueel verkeershinder zouden kunnen geven


3 april 2017 - infobrief werkzaamheden fase3 Galberg
Vanaf 3 maart voeren wij in opdracht van de gemeente Cuijk werkzaamheden uit aan de Galberg. De werkzaamheden zijn in 3 fases verdeeld waarbij fase 1 vorig jaar is uitgevoerd en fase 2 in de afrondende fase is. In deze brief informeren wij u over fase 3 welke start op maandag 10 april en een doorlooptijd heeft tot eind mei.


27 maart 2017 - Werkzaamheden Brabant Water Wijkdelen 2,3&4
In april 2017 start Brabant Water met werkzaamheden in Prof. v.d. Brinkstraat, Saffierdreef, Robijnlaan, Diamantdreef, Kristaldreef, Topaasdreef, Opaaldreef, Toermalijnlaan, Prof. Alberdingk Thijmstraat. In het totaal vervangen ze ongeveer 1335 meter aan leidingen bij ons in de wijk. Onze totale werkzaamheden nemen 4 maanden in beslag.


15 maart 2017 - Start werkzaamheden bouwrijpmaken fase 2c
Aanstaande maandag gaan de werkzaamheden bouwrijpmaken De Valuwe fase 2c van start.


15 maart 2017 - PRAAT MEE OVER DE TOEKOMST VAN HET LAND VAN CUIJK!
Cuijk, 14 maart 2017 - De vijf gemeenten van het Land van Cuijk werken al op veel onderwerpen samen. Maar past de huidige samenwerking wel bij de ambities en maatschappelijke opgaven waar het Land van Cuijk voor staat?


9 maart 2017 - Verdeliet doet mee met de RABO clubkas actie23 februari 2017 - infobrief werkzaamheden fase2 Galberg
Vanaf 6 maart voeren wij in opdracht van de gemeente Cuijk werkzaamheden uit aan de Galberg. De werkzaamheden zijn in 3 fases verdeeld waarbij fase 1 vorig jaar is uitgevoerd. In deze brief informeren wij u over fase 2 welke start op maandag 6 maart en een doorlooptijd heeft tot halverwege april.


21 februari 2017 - Verdeliet zoekt nieuwe bestuursleden
Verdeliet is een sociaal, groen burgerinitiatief (vereniging) en heeft een ontmoetingstuin in Cuijk. Gezien de groei van Verdeliet en de organisatie zijn we nu op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het doel van de wereldtuin is: een plek zijn waar mensen met plezier samenwerken, hun talenten inzetten en ontwikkelen naar vermogen, hun kennis en ervaring delen en van elkaar leren en we onderhouden en exploiteren de tuin en gebouwen.


7 februari 2017 - Cursus ecologisch/milieuvriendelijk tuinieren
Heb je het plan om een eigen moestuin te beginnen of ben je net op weg en kun je wel een handje geholpen worden? Verdeliet helpt je graag


1 februari 2017 - DRINGEND GASTGEZINNEN GEZOCHT!
Van 5 tot en met 10 maart a.s. vindt in Cuijk het Model European Parliament, kortweg MEP, plaats. Het MEP is een simulatiespel waarbij 180 scholieren van 26 scholen uit Vlaanderen en Noord Brabant het Europese parlement naspelen. Het MEP bestaat al meer dan 25 jaar en vindt beurtelings plaats in Vlaanderen en Noord Brabant. Dit jaar heeft het Merletcollege de eer om het MEP 2017 in Cuijk te organiseren.


27 januari 2017 - START NIEUWBOUW 58 HUURWONINGEN FASE 3
Woningcorporatie Mooiland is in De Valuwe in Cuijk gestart met de bouw van 58 sociale huurwoningen. Het gaat om sociale huurwoningen voor jong en oud, van ruime eengezinswoningen met of zonder zolderruimte tot appartementen en nultredenwoningen met slaap- en badkamer op de begane grond. Woonwijk De Valuwe is volop aan het vernieuwen. Mooiland en de gemeente Cuijk trekken hierbij samen op met de wijkraad De Valuwe en de bewoners. Aannemer Van der Heijden bouw en ontwikkeling levert de eerste woni


27 januari 2017 - Koningsdag & 60 jaar Valuwe
Vorig jaar heeft de evenementenwerkgroep van wijkraad de Valuwe met succes op 27 april Koningsdag voor de eerste keer georganiseerd. Ook dit jaar staat dit weer te gebeuren.


23 januari 2017 - Update werkzaamheden revitalisering fase 3
Start bouwwerkzaamheden en voortgang bouwrijp maken fase 3 de Valuwe Grave/Cuijk 20 januari 2017