6 september 2011 - Het Social Sofa Project

Onderleiding van enkele enthousiaste initiatiefnemers, Jean Arts en Paulien Hijl is het plan opgepakt om een aantal Social Sofa bankjes te creëren in de wijk De Valuwe.
Dit initiatief is geïnspireerd op het succes van de Social Sofa’s project in Tilburg.

De Social Sofa’s zijn sociale ontmoetingsbankjes. Het gaat hierbij niet slechts om het plaatsen van bankjes in de wijk. Het is meer dan dat.
De betonnen bankjes worden beplakt met kleine glazen mozaïek steentjes en hebben elk een uniek ontwerp. Wijkbewoners spelen een centrale rol bij het ontwerpen en betegelen van de bankjes. Bewoners zowel jong als oud, meer of minder mobiel, hebben de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk aan het bankje te werken. Het proces (contact in de voorbereidingen en het samen `ontwerpen’ van het bankje) kan al een bron van vele ontmoetingen zijn.
De bewoners krijgen binding met de ontmoetingsplekken die ze mede hebben gecreëerd en de sociale samenhang neemt toe.

De aanleiding voor dit project komt voort uit de vraag: Hoe komen we en blijven we met elkaar in gesprek?
Vroeger hadden we buurtwinkeltjes en –kroeg. Nu die er niet of minder meer zijn sluiten we ons steeds meer op achter de schuttingen van onze tuintjes en de veiligheidssloten van onze huizen. De auto zetten we het liefste zo dicht mogelijk voor de deur. En de buren kennen we soms niet meer. Op deze wijze creëren we ons eigen isolement. Hierdoor neemt de leefbaarheid af. Door samen aan een bankje te werken komen buurtbewoners weer in contact met elkaar. Daarnaast wonen er veel ouderen in de wijk. Een wandeling in de wijk, even uitrusten op een bankje, een ongedwongen ontmoeting draagt ook bij aan de leefbaarheid in de eigen omgeving.
Het bankjes project is een van de initiatieven om bewoners van de wijk uit te dagen om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen.

De Valuwe is een sterke wijk.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om straks een steentje bij te dragen/plakken aan dit project.

Hoe ver staan we nu:
Het geld voor het eerste bankje ligt klaar vanuit het project sociale vernieuwing van de gemeente Cuijk.
Een aantal leerlingen van de Regenboog en het Startblok zijn een tekening aan het maken en Mirjam Verheijen (beeldende kunstenaar uit onze wijk) zal deze tekeningen gebruiken voor het mozaïek ontwerp van de bank.
Een aantal mensen uit de wijk zijn enthousiast geraakt en willen meewerken om kleine groepjes te begeleiden met het mozaïeken. Zij gaan hiervoor een workshop volgen.
Stichting Actief zorgt voor een geschikte werkruimte
Toestemming vanuit de gemeente Cuijk op het bankje te plaatsen is aanwezig.

Hoe nu verder:
Wij zijn op zoek naar mensen uit de wijk die hun steentje bij willen dragen. In kleine groepjes worden mozaïek steentjes op het bankje geplakt. U hoeft geen kennis te hebben van het mozaïeken, per groepje is hiervoor een begeleider aanwezig die iedereen wegwijs zal maken.
Het is de bedoeling dat we elke keer 2 á 3 uur aan het bankje zullen werken. Dit zal afhankelijk zijn van de mensen die zich opgeven.
Via het onderstaand strookje kunt zich opgeven voor 10 oktober en deponeren in de postbus van de wijkraad.
U kunt ook mailen of bellen naar de initiatiefnemers van dit project:
 
Voor meer informatie: Jean Arts of Paulien Hijl